فراخوان انجمن ملي موي تاي جهت ثبت نام ليگ باشگاه هاي كشور1397

 

 

فراخوان انجمن ملي موي تاي جهت ثبت نام ليگ باشگاه هاي كشور ١٣٩٧

نظر به اهميت برگزاري ليگ باشگاه هاي كشور و همچنين كسب مجوز تيم برتر ليگ كشور جهت حضور در جام باشگاه هاي آسيا و جهان در سال ٢٠١٨ ، سازمان ليگ انجمن ملي موي تاي در نظر دارد تا ليگ باشگاه هاي كشور را خرداد ٩٧ با شرايط ديل الذكر برگزار نمايد:
١- لیگ موی تای در ٤ وزن بزرگسالان و ٢ وزن جوانان و اميد برگزار میگردد جمعاً ٦ وزن مردان.
٢-در هر وزن هر تيم الزاماً دو بازیکن باید ثبت نام نمايد.
٣-لیگ باشگاه هاي كشور با حضور ٨ تیم برگزار میگردد و در دو گروه ٤ تيمي به رقابت خواهند پرداخت.
٤-اوزان مسابقات 63.5-،67-،71-،76-،81-و91+
٥-هر تیم متشكل از یک سرپرست يك سرمربی ٢ مربی يك نفر تدارکات ١ نفر پزشک خواهد بود.
٦-هر تیم فقط میتواند نهايتاً از ٣ بازیکن تیم ملی استفاده نمايد.
٧-مسابقات بصورت رفت و برگشت و متمرکز در تهران برگزار میگردد.
٨- مبلغ ثبت نام براي هر تيم ٥ ميليون تومان ميباشد.
آخرين مهلت ثبت نام تيمها تا پايان بهمن ٩٦ ميباشد و بديهي است اولويت با ٨ تيم اولي خواهد بود كه قبل از پايان زمان فوق الذكر ثبت نام خود را كامل كرده باشند.
نمونه قراردادها و ساير اطلاعات تكميلي توسط كميته برگزاري ليگ به متقاضيان ارسال ميشود.
تمامي باشگاه هاي رسمي موي تاي ميتوانند به صورت مستقيم و يا تحت نام اسپانسر اقدام به ثبت نام و كسب جواز حضور در ليگ باشگاه هاي كشور نمايند.
سرمربیان و مربیان تیم ملی و اعضای سازمان لیگ و ستاد اجرايي مسابقات ليگ نميتوانند اقدام به تيم داري در ليگ باشگاههاي كشور نمايند.
درخواست ثبت نام ميبايست مستقيماً خطاب به انجمن ملي موي تاي به صورت كتبي به دبير خانه انجمن و دفاتر نمايندگي هاي انجمن ملي موي تاي در استانهاي كشور ارسال گردد
منظور از ملي پوش و يا مربي تيم ملي فقط به افرادي اطلاق ميشود كه در در يكي از اعزام هاي رسمي تيم هاي ملي ( نه تورنمت هاي بين المللي)با تيم هاي ملي اعزام شده باشند و اين قانون شامل حال نفراتي كه در سالهاي ماقبل ٩٦ در عضويت تيم هاي ملي جوانان و بزرگسالان و يا در ليست خزانه تيم هاي ملي بوده اند نميشود.
منتظر اخبار تكميلي ليگ باشگاههاي كشور باشيد.

به اشتراک بگذارید :