معصومه تاجيك ملي پوش موي تاي بانوان رسماً از طرف سفارت تايلند به عنوان سفير ورزشي و گردشگري تايلند معرفي شد

معصومه تاجيك ملي پوش موي تاي بانوان رسماً از طرف سفارت تايلند به عنوان سفير ورزشي و گردشگري تايلند معرفي شد/ تاجيك در قالب اين پروتوكل تنها مجري پروژه هاي ورزشي- توريستي بين دو كشور شد.

به اشتراک بگذارید :