٣ طلا،١١ نقره،٧ برنز در رده هاي سني مختلف دختران و پسران حاصل تلاش نفرات تيم اعزامي موي تاي ايران به تورنمنت كاپ آزاد آنتاليا


٣ طلا،١١ نقره،٧ برنز در رده هاي سني مختلف دختران و پسران حاصل تلاش نفرات تيم اعزامي موي تاي ايران به تورنمنت كاپ آزاد آنتاليادر چهارمين و آخرين روز از رقابتهاي كاپ آزاد آنتاليا در فينال مسابقات ٩ ورزشكار پسر در اوزان و رده هاي سني مختلف مقابل حريفان خود وارد رينگ شدند در گروه دختران نيز دو ورزشكار ديروز ديدارهاي فينال خود را برگزار كردند و به مدال نقره رسيدند و امروز هم سه ورزشكار دختر مقابل حريفان خود وارد رينگ فينال شدند.
در گروه پسران مجتبي طراوتي با شكست رضا احمد نژاد به مدال طلا رسيد و محمد رضا چابك نيز با ناك اوت نماينده هلند به گردن آويز طلا رسيد،
مهدي تتري، ايمان همداني، ستار سجادي نژاد، رضا احمد نژاد، نويد قمري، سعيد اكوامپور، حميد رضا كيوانفر نيز به مدال نقره رده هاي سني مختلف پسران دست يافتند.
در گروه دختران نيز الهه عابدي به نشان طلا دست يافت و زهرا نظري نيلوفر نعمت پور مليكا پرويزي و هيديكا محمدي نقره اي هاي دختران و پريسا خزايي، فائزه فالي، فائزه ياري، مهديه نادري نيز برنزيهاي رده هاي مختلف سني و وزني دختران تيم موي تاي اعزامي به تورنمت كاپ آزاد آنتاليا بودند.
جلال معتمدي به عنوان سرمربي و حسين باتماني از استان كردستان با عنوان مربي تيم پسران را هدايت كردند، شيوا منوچهري نيز به عنوان مربي وظيفه هدايت تيم دختران را بعهده داشت.
علي گرشاسبي سرپرست تيم اعزامي و مهناز خسروي و عبدالحليم برازنده به عنوان داور در معيت تيم اعزامي به تورنمنت بين المللي كاپ آزاد آنتاليا ٢٠١٧ بودند.


به اشتراک بگذارید :